INVITATIE DE PARTICIPARE

16 decembrie 2014
By

Servicii de consultanta in achizitii publice

Read more »

anunt

2 decembrie 2014
By

anunt achizitie directa anunt

Read more »

Invitatie de participare

19 noiembrie 2014
By

Solicitare oferte de pret pentru lucrari de instalatii : Pozare conducte apa in spatial de 73,2 mp. invitatie de participare

Read more »

Organizare Concurs

13 noiembrie 2014
By

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuţie, vacante in statul de funcţii. 1. Denumirea postului vacant: - tehnician mecanic -1 post – in cadrul departamentului operational cu jumatate de norma; 2. Probele stabilite pentru concurs : a) selecţia dosarelor de inscriere; b) concurs şi/sau interviu; 3. Condiţii pentru ocuparea postului vacant : - studii medii / diploma de bacalaureat - capacitatea deplină de exerciţiu; - stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestă pe bază de documente medicale; 4. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs, cu precizarea postului vacant pentru care se depune dosarul; b) copia actului de identitate; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea; e) cazierul judiciar; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către

Read more »

situatii financiare anuale la 31_12_2013

11 noiembrie 2014
By

situatii financiare anuale la 31_12_2013

Read more »

raport audit financiar 2013

11 noiembrie 2014
By

raport audit financiar 2013

Read more »

raportare contabila la 30_06_2014

11 noiembrie 2014
By

raportare contabila la 30_06_2014

Read more »

Organizare de concurs

28 octombrie 2014
By

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată determinată şi nedeterminată, a unor funcţii contractuale de execuţie, vacante in statul de funcţii. 1. Denumirea posturilor vacante: 1.1. consilier juridic -1 post – in cadrul departamentului dezvoltare pe durată determinată; 1.2. mecanic utilaj – 2 posturi – in cadrul departamentului operaţional; 1.3. muncitor necalificat – 2 posturi – in cadrul departamentului operaţional. 2. Probele stabilite pentru concurs : a) selecţia dosarelor de inscriere; b) concurs şi/sau interviu; c) pentru funcţiile de la pct. 1.2 şi 1.3 după selecţia de dosare se va organiza o probă practică. 3. Condiţii generale pentru ocuparea postului vacant de la punctul 1.1. : 3.1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 3.2. cunoştinţe de operare pe calculator – cel puţin nivel mediu; 3.3. capacitatea deplină de exerciţiu; 3.4. stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestă pe bază de documente medicale; 3.5. persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,

Read more »

Organizare de concurs

17 octombrie 2014
By

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcţii contractuale de execuţie, vacante in statul de funcţii. 1. Denumirea posturilor vacante: 1.1. referent de specialitate 1 post – in cadrul departamentului operaţional – Birou B.A.E.D.; 1.2. referent de specialitate 1 post – in cadrul departamentului operaţional – Birou Gestiune Patrimoniu; 1.3. femeie de serviciu – 2 posturi – in cadrul compartimentului administrativ, servicii. 2. Probele stabilite pentru concurs : a) selecţia dosarelor de inscriere; b) concurs şi/sau interviu. 3. Condiţii generale pentru ocuparea posturilor vacante 1.1. şi 1.2. : 3.1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 3.2. cunoştinţe de operare pe calculator – cel puţin nivel mediu; 3.3. capacitatea deplină de exerciţiu; 3.4. stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestă pe bază de documente medicale; 3.5. persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,

Read more »

Organizare de concurs

17 octombrie 2014
By

Organizarea de CONCURS in data de 23.10.2014 ora 10,00 la sediul regiei din Cluj-Napoca (str. Alexandru Vaida Voievod nr.53-55), pentru ocuparea: - 1 post de secretara dactilografa (cod COR 412002) Cerinte: – Studii medii – Vechime in munca minim 2 ani. Documente necesare pentru intocmirea dosarului de concurs: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; Informatii suplimentare la telefon nr.0264/594262 sau la sediul regiei Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr.53-55, zilnic intre orele 8,00-15,00. Depunerea dosarelor se va face la sediul regiei, str. Aviator Badescu nr. 3-5, Biroul Resurse Umane Data

Read more »

Invitatie de participare

7 octombrie 2014
By

anunt achizitie directa

Read more »

ANUNT

3 octombrie 2014
By

R.A.A.D.P.P. a jud. Cluj organizează CONCURS in data de 09.10.2014 ora 10,00 la sediul regiei din Cluj-Napoca (str. Alexandru Vaida Voievod nr. 55), pentru ocuparea: - 1 post Expert fonduri europene Cerinte: – Studii superioare / Diploma de licenta – Licentiat in Studii Europene. – Vechime in domeniul fondurilor europene de minim 4 ani. – Cunostinte de Office. – Disponibilitate pentru munca de teren si program prelungit. – Cunostinte de limba engleză Documente necesare pentru intocmirea dosarului de concurs: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; Informatii suplimentare la telefon nr.0264/594262

Read more »

ANUNT DE ATRIBUIRE

11 septembrie 2014
By

Anunt de atribuire

Read more »

Informare de presa

10 septembrie 2014
By

informare de presa

Read more »

ANUNT

2 septembrie 2014
By

R.A.A.D.P.P. a jud. Cluj organizează CONCURS in data de 02.10.2014 ora 10,00 la sediul regiei din Cluj-Napoca (str. Alexandru Vaida Voievod nr. 55), pentru ocuparea: - 1 post de inginer mecanic Cerinte: – Studii superioare / Diploma de licenta. – Vechime in specialitate minim 5 ani. – Cunostinte aprofundate despre Ordonanta 43/97 republicata si modificata. – Cunostinte de Office – Disponibilitate pentru munca de teren si program prelungit. – Carnet de conducere categoria B. Documente necesare pentru intocmirea dosarului de concurs: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; Informatii suplimentare la

Read more »

ANUNT

2 septembrie 2014
By

R.A.A.D.P.P. a jud. Cluj organizează CONCURS in data de 02.10.2014 ora 10,00 la sediul regiei din Cluj-Napoca (str. Alexandru Vaida Voievod nr. 55), pentru ocuparea: - 1 post de consilier juridic – perioada determinata; Cerinţe/Condiţii de participare la concurs: – Studii superioare / Diploma de licenta – licenţiat in drept. – Vechime in specialitate de minim 3 ani; – Specializare : achizitii publice / licitatii publice; – Experienta in domeniul achizitiilor publice; Bibliografia şi tematica de concurs: - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii actualizată; - Hotărârea de Guvern nr. 925 din 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006; - Hotărârea Guvernului nr. 525/30.05.2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Documente necesare pentru intocmirea dosarului de concurs: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care

Read more »

Curriculum Vitae Presedinte C.A – Iuga Gavrila

28 august 2014
By

CV IUGA GAVRILA

Read more »

Au inceput lucrarile de cosire a vegetatie pe drumurile DJ 103 K Capusu Mare – Dangau – Rasca

26 august 2014
By
Au inceput lucrarile de cosire  a vegetatie pe drumurile  DJ 103 K Capusu Mare – Dangau – Rasca

Read more »

Contracte achizitie directa 2013 – 2014

25 august 2014
By

Contracte 2013- 2014

Read more »

Au inceput lucrarile pe drumurile judetene Pata – Boju in regie proprie.

25 august 2014
By
Au inceput lucrarile pe drumurile judetene Pata – Boju in regie proprie.

MARCAREA A 17 KM DE DRUM FINALIZAT IN 2012

Read more »