Curriculum Vitae Presedinte C.A – Iuga Gavrila

28 august 2014
By

CV IUGA GAVRILA

Read more »

Au inceput lucrarile de cosire a vegetatie pe drumurile DJ 103 K Capusu Mare – Dangau – Rasca

26 august 2014
By
Au inceput lucrarile de cosire  a vegetatie pe drumurile  DJ 103 K Capusu Mare – Dangau – Rasca

Read more »

Contracte achizitie directa 2013 – 2014

25 august 2014
By

Contracte 2013- 2014

Read more »

Au inceput lucrarile pe drumurile judetene Pata – Boju in regie proprie.

25 august 2014
By
Au inceput lucrarile pe drumurile judetene Pata – Boju in regie proprie.

MARCAREA A 17 KM DE DRUM FINALIZAT IN 2012

Read more »

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

29 iulie 2014
By

Servicii de Expertiza Tehnica pentru drumul judetean DJ 109 C Gherla – Taga – Camarasu anunt achizitie directa declaratii

Read more »

Anunt achizitie directa

25 iulie 2014
By

anunt achizitie directa

Read more »

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

23 iulie 2014
By

Servicii de Expertiza Tehnica pentru drumul judetean DJ 109 C Gherla – Taga – Camarasu. anunt achizitie directa

Read more »

Invitatie de participare

16 iulie 2014
By

Solicitare oferte de pret pentru lucrari de confectionare si montare tamplarie PVC. tamplarie pvc tabel

Read more »

Invitatie de participare

16 iulie 2014
By

Solicitare oferte de pret pentru lucrari de reparatii interioare constructii(spatii cu destinatia de birouri). amenajari interioare tabel

Read more »

Invitatie de participare

16 iulie 2014
By

Solicitare oferte de pret pentru proiectare si executie lucrari de instalatii de incalzire centrala. instalatii termice tabel

Read more »

Invitatie de participare

16 iulie 2014
By

Solicitare oferte de pret pentru proiectare si executie lucrari de instalatii elecrice. instalatii electrice tabel

Read more »

INVITATIE DE PARTICIPARE

26 iunie 2014
By

invitatie de participare Oferta de pret pentru Verificare Tehnica Pod pe DJ105T

Read more »

INVITATIE DE PARTICIPARE

24 iunie 2014
By

INVITATIE DE PARTICIPARE

Read more »

Declaratii de avere Administrator

20 iunie 2014
By

Download declaratie de avere administrator

Read more »

Declaratii de avere Director General

20 iunie 2014
By

Download declaratie de avere dir gen

Read more »

Declaratii de interese Administrator

20 iunie 2014
By

Download declaratie de interese administrator

Read more »

Declaratii de interese Director General

20 iunie 2014
By

Download declaratie de interese dir gen

Read more »

ANUNT DE ATRIBUIRE

14 mai 2014
By

Anunt de Atribuire

Read more »

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA SERVICII DE CONSULTANTA

9 mai 2014
By

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA SERVICII DE CONSULTANTA

Read more »

ORGANIZARE DE CONCURS

14 aprilie 2014
By

Organizarea de CONCURS in data de 21.05.2014 ora 10,00 la sediul regiei din Cluj-Napoca(Aviator Badescu nr. 3-5), pentru ocuparea: - 1 post defemeie de serviciu, Compartimentul Administrativ Servicii, Cluj- Napoca, jud.Cluj. Cerinte: Studii medii. Disponibilitate privind orele de program. Vechime in munca 5 ani. Documente necesare pentru intocmirea dosarului de concurs: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; Informatii suplimentare la telefon nr.0264/594262 sau la sediul regiei Cluj-Napoca, str. Aviator Badescu Nr. 3-5 , zilnic intre orele 8,00-15,00. Depunerea dosarelor se va face la sediul regiei, str. Aviator Badescu nr. 3-5,

Read more »